Home / Våra utvärderingar

 

AB Brilliants utvärderingar hjälper kundens verksamhet att höja kvaliteten och ge bättre service, öka antalet kunder, skapa högre kundnöjdhet vilket kan leda till högre intäkter och minskat svinn.

AB Brilliant granskar hela eller delar av verksamheten ur ett service- och kvalitetsperspektiv. Metoden är tillämpbar på alla branscher som har med kunder att göra. Alla utvärderingar som genomförs resulterar i detaljerade rapporter med tidsangivelser för varje interaktion med personalen.

Varje rapport är unik.

Utvärderaren från AB Brilliant agerar som en vanlig kund och interagerar med personalen och skriver sedan ner allt som sägs mellan utvärderaren och personalen samt observerar och noterar vad som i övrigt sker i verksamheten. Utvärderaren ser vad som är bra och vad som kan bli bättre. Uppdragsgivaren får sedan en detaljerad rapport om sin verksamhet där vi påvisar förbättringsmöjligheter.

Mätbart resultat

Varje utvärdering och rapport genererar ett resultat som är mätbart. Vad som framkommit vid det personliga besöket graderas efter en skala som visar ett resultat. Resultatet kan sedan jämföras vid en senare ny utvärdering eller mellan olika verksamheter inom företaget.

I rapporten ger AB Brilliant förslag på förbättringar i verksamheten. Dessutom erbjuder vi utbildningar i kvalitet, service och merförsäljning