Home / Våra utbildningar

 

AB Brilliant erbjuder utbildningar i kvalitet och service där vi kan hjälpa er med att få fler kunder, högre kundnöjdhet, högre intäkter och minskat svinn. Utifrån resultatet av gjorda utvärderingar skräddarsyr vi en utbildning för just ert företag.

En styrka i AB Brilliants utvärderingar är att varje utvärdering får ett resultat som sedan kan jämföras med en senare utvärdering eller mellan olika verksamheter inom företaget.

Resultatet från genomförd utvärdering utgör underlag för den utbildning vi utformar för just ert företag.

AB Brilliant har flera års erfarenhet av utbildning för olika verksamheter. Vi erbjuder även utbildning av era anställda i service och kvalitet utifrån vår egen branschkunniga personal.