Home / Vår unika metod

 

AB Brilliant granskar och utvärderar verksamheter för att öka försäljning, förbättra service och höja kvaliteten samt minska svinn hos kunden. AB Brilliant använder en metod som utmynnar i detaljrika rapporter. Metoden har sitt ursprung i USA och har utvecklats av mig för svenska och europeiska förhållanden.

Jag som arbetar med metoden har tidigare bott närmare 10 år i USA där jag studerade och arbetade med dessa utvärderingar. AB Brilliant är det enda företaget i Sverige som kan och arbetar med metoden

I metoden agerar utvärderaren från AB Brilliant som en vanlig kund och interagerar med personalen och skriver sedan ner allt som sägs mellan utvärderaren och personalen. Vi observerar och noterar vad som i övrigt sker i verksamheten. Utvärderaren ser vad som är bra och vad som kan bli bättre. Uppdragsgivaren får sedan en detaljerad rapport om sin verksamhet där vi påvisar förbättringsmöjligheter.

Mätbart resultat

Varje utvärdering och rapport genererar ett resultat som är mätbart. Vad som framkommit vid det personliga besöket graderas efter en skala. Resultatet kan sedan jämföras vid en senare ny utvärdering eller mellan olika verksamheter inom företaget. AB Brilliant ger förslag på förbättringar i den verksamhet som har utvärderats.